IlkkaTArvola

RUMA- uudistuksesta saavutettiin sopu

  • Uudet RUMA-alueet
    Uudet RUMA-alueet

 

Miten mahtaisi toimia seuraavanlainen uudistus?

Laaja yhteisymmärrys on saavutettu kansalaisten ruoka- ja materiaalisen huollon järjestelmän (RUMA) uudistamisesta. Järjestelmän toimivuutta ja ohjausta valvomaan perustetaan uusi Kansanhuoltoministeriö (KauHu- ministeriö).

Tavoitteet

RUMA-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat ruoka- ja materiaalisen huollon palvelut koko maassa. Ruoka- ja materiaalihuollon peruspalveluja halutaan vahvistaa ja luoda sujuvat palvelu- ja hoitoketjut. Tämä mahdollistaa palvelujen toteutuksen uusilla tavoilla vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Myös henkilöstön työhyvinvointia halutaan edistää ja kohdentaa henkilöstö palveluihin yhdenvertaisesti.

Uusi palvelurakenne

Nykyisin noin 30 000 erilaista kaupallista organisaatiota on järjestämisvastuussa RUMA-palveluista ja myös tuottaa niitä. Uusi palvelurakenne perustuu siihen, että RUMA-alueita on vain viisi ja ne järjestävät kaikki ruoka- ja materiaalihuollon palvelut.

Tuottamisvastuussa olevat KauHu-yhtymät taas tuottavat palvelut ihmisille. RUMA-alueilla voi olla yhteensä enintään 19 tuottamisvastuussa olevaa KauHu-yhtymää. Ne voivat halutessaan myös ostaa palveluja yksityisiltä yrityksiltä ja järjestöiltä. Tuottamisvastuullisella pitää olla kyky vastata RUMA-palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena.

Uusien RUMA-alueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa ja palvelujen tuottamisesta vastaavien KauHu-yhtymien vuoden 2017 alussa. Jokainen kunta kuuluu johonkin RUMA-alueeseen. Nykyisten kaupallisten organisaatioiden KauHu-henkilöstö siirtyy hallinnollisesti tuotantovastuussa olevien KauHu-yhtymien palvelukseen.

Lähipalvelut halutaan turvata

Järjestämislakiesityksen mukaan ruoka- ja materiaalihuollon pitää olla lähellä palvelujen käyttäjiä. Se tarkoittaa, että palvelut sijaitsevat melko lähellä useimpia ihmisiä tai ne tuodaan ihmisten arkeen sähköisillä välineillä tai liikkuvina palveluina. RUMA-alueen on määriteltävä järjestämispäätöksessään, miten lähipalvelut turvataan kaikille asukkaille yhdenvertaisesti ja mahdollisimman esteettömästi.

RUMA-alueen ja palveluja tuottavien KauHu-yhtymien on kuultava asukkaiden näkemyksiä palvelujen laadusta ja toimivuudesta ja otettava ne huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

Kunnat rahoittavat RUMA-palvelut

Nykyisin kunnat päättävät itse, kuinka paljon ne käyttävät rahaa ruoka- ja materiaalihuollon palveluihin. Kuntien menoissa on suuria eroja. Pienemmät kustannukset voivat olla merkki tehokkaasti hoidetuista palveluista tai siitä, ettei palveluja tarjota yhtä kattavasti kuin toisaalla.

Uudessa mallissa kunnat maksavat RUMA-alueille asukaslukuun ja väestön palvelutarpeisiin perustuvan maksun. RUMA-alueet taas maksavat palvelujen tuottamisen kustannukset tuottamisvastuullisille kuntayhtymille.

Tulevien RUMA-alueiden kokonaisbudjetit ovat miljardien eurojen suuruisia. RUMA-alue tuo vakautta ruoka- ja materiaalihuollon menojen budjetointiin. Menot ja maksuosuudet pystytään laskemaan hyvin tarkasti. Muutamat kalliit toimenpiteet vuosittain eivät enää jatkossa heiluta yksittäisen kunnan taloutta kuten nykyisin.

Valtion ohjausta vahvistetaan

Kansallista ohjausta vahvistetaan ja KauHu-ministeriöön  perustetaan ohjausyksikkö lain toimeenpanoa ja seurantaa varten. RUMA-alueen on neuvoteltava ministeriön kanssa vuosittain alueensa tehtävien ja palvelujen toteuttamisesta. Lisäksi perustetaan Ruoka- ja materiaalihuollon neuvottelukunta, jossa myös sidosryhmät ovat edustettuina.

Tarpeettoman liikenteen minimoimiseksi ja tasapuolisen saatavuuden varmistamiseksi koko maassa Kansalainen on KauHu-keskuksissa  sidottu yhteen keskukseen, jonka saa itse valita.

KauHu- ministeriön ohje on: ”Kansalainen voi valita KauHu-keskuksen, joka vastaa hänen RUMA- palveluistaan. KauHu-keskusta voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein.
Kerrallaan voi olla vain yhden KauHu-keskuksen asiakkaana. Jos henkilö oleskelee pidempiä aikoja kotikuntansa ulkopuolella esimerkiksi kesämökillä, hän voi saada RUMA-suunnitelmansa mukaista palvelua väliaikaisen asuinkuntansa KauHu-keskuksesta.
KauHu-keskuksen vaihdosta on ilmoitettava sekä uudelle että vanhalle KauHu-keskukselle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä."

(PS: Kaikki samankaltaisuus esim SOTE-uudistuksen kanssa on täysin sattumanvaraista eikä kirjoittaja ota vastuuta niistä) 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat